Skip to content

inschrijving

aanmelding en inschrijving

Ondergetekende schrijft hierbij in als deelnemende standhouder voor een of meer van onderstaande door hem/haar aangekruiste events van Tjenké Events.

Hij/zij verklaart onderstaand online aanmeldings- en inschrijfformulier naar waarheid ingevuld te hebben, als ook akkoord te gaan met de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van organisator.

Tevens verklaart hij/zij er van op de hoogte te zijn dat hiermee de inschrijving onherroepelijk en definitief geworden is en dat deelname uitsluitend mogelijk is middels tijdige (vooruit)betaling van de deelnamenota per bank.

  bedrijfsnaam

  voornaam contactpersoon

  achternaam contactpersoon

  KvK-nummer

  vestigingsadres (geen postbus)

  postcode

  vestigingsplaats

  GSM-nummer

  e-mail adres

  te verkopen producten

  evt. opmerkingen

  verplicht invullen

  wenst deel te nemen op de volgende data/locatie(s) :
  Tjengké voorjaarseditie vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 april 2020 - Nieuwegein - Beursfabriek

  verplicht invullen

  schrijft in voor deelname Bali paviljoen met non-food voor de volgende stand ruimte :
  grondplaats 4x3m incl 1kW stroom à € 30,00 per m2 = € 360,00
  grondplaats 6x4m incl 2kW stroom à € 30,00 per m2 = € 720,00
  grondplaats 8x3m incl 2kW stroom à € 30,00 per m2 = € 720,00
  grondplaats 8x6m incl 3,5kW stroom à € 30,00 per m2 = € 1440,00
  schrijft in voor deelname Pasar paviljoen met non-food voor de volgende stand ruimte :
  marktkraam 4x3m incl 1kW stroom à € 300,00
  2 marktkramen 8x3m incl 2kW stroom à € 540,00
  2 marktkramen 6x4m incl 2kW stroom à € 540,00
  4 marktkramen 8x6m incl 3,5kW stroom à € 1020,00
  schrijft in voor deelname met food en/of beverages voor de volgende stand ruimte :
  grondplaats beverages/ijs 3x3m incl. 3kW stroom à € 250,00
  grondplaats snacks 3x3m incl. 3kW stroom à € 250,00
  grondplaats food 4x3m incl. 9kW/32Amp stroom à 750,00
  2 marktkramen food/'warung' 8x3m incl. 20kW/63Amp stroom à 2500,00

  verplicht invullen

  Ik kies voor de volgende wijze van betaling :
  15 procent korting : vooruitbetaling volledige bedrag binnen 14 dagen na boeking/reservering
  geen korting : 50 procent aanbetaling binnen 14 dagen na boeking/reservering en 50 procent uiterlijk drie weken voorafgaande aan deelname

  NOOT : Ik weet dat ik te allen tijde zelf minimaal een 25 meter lange geaarde en CEE-goedgekeurde 220V/16Amp kabelhaspel met een blauwe 3-polige CEE verloop/campingstekkeraansluiting mee moet nemen, dan wel bij gebruik van krachtstroom een minimaal 25 meter lange goedgekeurde 380V/32-63Amp krachtstroomkabel met rode 5-polige 32/63 Ampère CEE krachtstroomstekkeraansluiting, alsmede ook de bijhorende gecertificeerde stekkerdozen en/of verdeelkast(en)/paddestoel(en).
   
  Ik verklaar dat ik extra goed gekeken heb bij het invullen of het e-mail adres volledig en juist is zodat ik meteen nadat ik op 'verzenden' heb gedrukt automatisch een bevestigingsmail van deze inschrijving ontvang, waarin alle door mij hier ingevulde gegevens terug te vinden zijn.
   
  Ik zal er op toezien dat ik deze zonder meer heb ontvangen en deze ook binnen 24 uur controleren op juistheid, waarna mijn inschrijving onverwijld definitief geworden is en ik deze niet meer kan wijzigen of annuleren, dan wel hierop kan reclameren.
   
  Ik ben er van op de hoogte dat deze eventueel in mijn SPAM-box bij de ongewenste mail terecht kan komen en dat deze inschrijving geen enkele garantie geeft op daadwerkelijke deelname aan de events waarvoor ik mezelf aangemeld en ingeschreven heb.
   
  Mits de inschrijving gehonoreerd en definitief omgezet wordt in een boeking door organisator, kan/mag door deze automatisch aan mij de betreffende bevestigingsnota('s) voor mijn deelname(s) toegezonden worden via het door mij opgegeven e-mail adres en zal ik deze ook tijdig binnen de gestelde betalingstermijn(en) voldoen.